İbrahim TÜRKÇÜER

İbrahim TÜRKÇÜER

11 Yazı

ALIŞKANLIKLAR ve SAĞLIKLI YAŞAM

Alışkanlık, hayatımızda süreklilik arz eden, yaşantımızda etkili ve belir­leyici rolü olan, fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak bizi etkileyen, kişilik ve karakterimizi oluşturan davranışlarımızdır. Alışkanlıklarımız ile doğmayız, öğrenerek elde ederiz. İyi ya da kötü bir davranışımızın alışkanlık olması için düzenli ve sürekli olarak tekrar eder hale gelmesi gerekiyor. Alışkanlıklar sadece fiziksel davranışlar için geçerli olmayıp bizlerin iç dünyası, duygu ve düşünceleri ile ilgili durumları da kapsamaktadır. Hayvanlardan korkmak, bir problemle karşılaştığında ağlamak, küsmek gibi….

Alışkanlıklar insanların kişilikleri, alış-veriş biçimi, beslenme, giyinme tarzı, öz bakımı ile ilgili davranışları, fiziksel ve ruhsal özellikleri ile doğrudan ilişkili olduğu için birçok bilim dalını ilgilendirmektedir. Bir davranış alışkanlık haline geldikten sonra gerekli şartlar oluştuğunda başka bir etkiye ihtiyaç duymadan kendiliğinden ortaya çıkar ve devreye girer. Örneğin her sabah dişlerimizi fırçalamayı alışkanlık haline getirdiysek uyandığımızda otomatik olarak belki farkında bile olmadan bu eylemi yerine getiririz, yapmadığımız zaman ise rahatsızlık hissederiz.Yapılan bir çalışmada İnsanların günlük olarak yaptıkları hareketlerin yaklaşık olarak yüzde kırkının alışkanlıklardan oluştuğu görülmüş. Bunun sebebinin de beynimizin alışılagelen işleri yaptığında enerji tasarrufu sağlaması olduğu bildirilmiş. Beynimiz vü­cut ağırlığımızın yüzde ikisini oluşturmasına rağmen enerjinin yüzde yirmi gibi büyük bir bölümünü tüketmektedir. Alışkanlık­lar yapıldığında irade gücüne ihtiyaç duyulmadan bilinçaltı otomatik olarak görevi yerine getirmektedir. Bu nedenle alışkanlıkların kazanılması ya da bırakılmasında kişinin göstereceği irade önemli bir rol oynamaktadır. Yeni bir alışkanlık kazanmanın eski alışkanlıklardan kurtulmaktan daha kolay olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu nedenle iyi yönde yeni alışkanlıklar kazanarak bizi olumsuz etkileyen alışkanlıklarımızı bırakmak mümkün olabilir.Gelelim sağlıklı yaşam için alışkanlıkların önemine. Sağlıklı yaşam için düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktiviteler, temizlik, zaman yönetimi, kitap okuma gibi hayatımızı ve sağlığımızı olumlu yönde etkileyen alışkanlıkları kazanırken sigara-alkol, ekran bağımlılığı (sosyal medya, televizyon, telefon vb) gibi kötü, bizi olumsuz etkileyen alışkanlıklarımızdan kurtulmalı ya da bu yönde çaba sarf etmeliyiz. Herhangi bir neden olmadan insanların alışılmış ve kökleşmiş alışkanlıklarını terk etmesi pek mümkün değildir. Bu tür alışkanlıklardan kurtulmak için öncelikle kararlı bir irade gücüne ihtiyaç var. Hayatımızı olumsuz etkileyen alışkanlıklarımıza odaklanıp bizi en çok rahatsız eden, başarılı olmamızı engelleyen, günlük yaşantımızda problem oluşturanları belirlemeli. Bu alışkanlıkların hayatımızda ne gibi olumsuz etkileri var, ilerleyen süreçte ne gibi sonuçlara yol açabilir? bu alışkanlığın başlamasına sebep olan problem neydi? sorularına verdiğimiz cevapları not etmeli, hatta zihnimize kazımalıyız.Hayatımızı olumsuz etkileyen birden fazla alışkanlığımız varsa hepsinden birden kurtulmak yerine en olumsuzundan başlayarak teker teker kurtulmaya çalışmalıyız. Bize bu süreçte en fazla yardımı olacak olan ise yeni ve sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkları edinmektir.

Sağlıklı bir hayat sürebilmek için kazanmamız gereken alışkanlıkları tekrar edersek dengeli beslenme, kaliteli uyku, düzenli fiziksel aktivite ve spor, yüzme, kişisel hijyen, hobi edinmek, kendine zaman ayırmak…..

Hangi alışkanlıklardan kurtulmalıyız; sigara ve tütün mamülleri, alkol, ekran bağımlılığı, olumsuz düşünceler, stres, paketli gıdalar, fast food……

Sağlıcakla kalın.
fixed-whatsapp-icon