Gazi Murat ŞEN

Gazi Murat ŞEN

9 Yazı

ŞEHRİMİZ, ÜLKEMİZİN TERMAL SAĞLIK KÜR MERKEZİ ÖNCÜSÜ OLMALI

Yıllarca dedik ki;

1. Avrupa pazarından (Kürist, hasta) misafir çekebilmek için konaklama ve SPA hizmetinin üretildiği Karahayıt ve Pamukkale bölgesine yakın tam teşekküllü bir hastanenin yokluğu, potansiyel sağlık turizmi hareketinin önünde engel teşkil etmektedir.

2. Termal sağlık turizminde kentimizi dünya markası haline getirebilmek için kentimizde üretilen sağlık ve termal hizmetlerinin kanıta dayalı tanıtım faaliyetlerine ihtiyacı vardır.

3. Üniversitenin Karahayıt bölgesinde Kaplıca tedavisine dayalı bir hastane faaliyete alması, araştırmalarına ve tedavi hizmetlerine başlaması gerekmektedir.

4. Modern tıbbın bileşenlerini termal tedavi unsurları ile birleştirip, yapılacak araştırmalarla elde edilecek kanıtlanmış tedavi etkinliğinin tüm dünyaya duyurulması gerekmektedir.


Tüm bu söylemlerimizde temel amacımız Pamukkale’nin uluslararası standartlarda kabul görmüş bir kür kenti kimliğini kazanmasını sağlamaktı. Üniversitemiz vaat ettiği hastaneyi yakında hizmete açacak. Kür kenti olma amacımıza ulaşabilmek için bazı hususları tekrar hatırlatma gerekliliği duyuyoruz.

Öncelikle Üniversitemizin vereceği tedavi hizmetlerinin Kamu hastanesi kimliği altında değil, Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yönetmeliği esasları çerçevesinde üretilmesi gerekmektedir. Bu yönetmelik çerçevesinde gerçekleşecek hizmet üretimi ile ülkemizin farklı termal bölgelerinde de görülen zarar eden FTR Hastaneleri modelinden uzaklaşılabilecek ve yurt dışından tedavi hastaları getirme imkanı kat be kat artacaktır. Açılacak olan hastanenin kamu hastanesi sıfatı ile hizmet vermesi, Pamukkale’de göreceli bir hareket yaratacak olsa da, bu kamu hastanesi etrafında oluşacak ekonomik model, mevcut kamu hastaneleri etrafında gelişen ekonomik modelden farklı olmayacaktır. Bu model, bunca yıldır yaratılmaya çalışılan kür kenti hedefine ve bölge turizmine olumsuz yansıyacaktır.

Üniversitenin Pamukkale özelinde üreteceği hizmetleri, paydaşları kaplıca ruhsatlı termal oteller ile birlikte yürütmesi elzemdir. Kaplıca otellerinin küristlere kendi olanakları çerçevesinde, üniversitenin tedavi protokollerini destekleyici yapıda hizmet verebilmesi imkanı sağlanmalıdır. Kaplıca otellerinin kendi imkan ve tanıtımları ile yurt dışından ve yurt içinden hasta getirebilmesi için, Üniversitenin bu kaplıca otellerinden gelecek hastalara tedavi verme garantisi sağlanmalıdır. Yapılacak bilimsel çalışmalarla elde edilecek tedavi etkinliği sonuçları, bölgenin yurt içi ve dışında pazarlanabilmesi için şeffaflıkla paylaşılmalıdır. Özellikle yurt dışı fuarlarda tedavi imkanlarının tanıtımı için Üniversitenin kaplıca otellerinin yanında yer alması, fuarlara destek vermesi elzemdir.

Bölgede açılacak diğer FTR işletmelerinin üniversite ile işbirliği içinde hizmet üretmesi arzu edilen bütünlüğün ve görevdeşliğin gereğidir. Üniversite bu konuda da destekleyici olmalıdır. Pamukkale’nin kalkınması sadece kamu hizmeti vermekle değil, nitelikli kaplıca hizmeti sunmakla mümkün olacaktır. Termal suyumuzun tedavi edici özelliği, kaplıca otellerimizin şimdiye kadar biriktirdikleri deneyim ve üniversitenin bilimsel ve araştırmacı yaklaşımı ile ortaya konacak yeni sinerji ile mümkündür. Üniversitemizin bu hususları dikkate alması gerekmektedir.
fixed-whatsapp-icon