BABADAĞ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABADAĞ İÇİN İMZALADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABADAĞ İÇİN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Denizli'nin Babadağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi konak koruma altına alınacak 2. Grup Yapı olarak belirlendi.

Kararda, "Denizli İli, Babadağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve tapunun 159 parsel numarasında kayıtlı konutun 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesinde kapsamında 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, konut yapısına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 Sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza iletilmesine, koruma alanının belirlenmesine, tescilli yapı ve tescilli taşınmaza bitişik ve aradan yol geçse dahi cephe veren parsellerde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine karar verildi." ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ

HABER MERKEZİ

0 Yorum

Yorum yaz

fixed-whatsapp-icon